PharmaDNA

Naudojimo sąlygos

SUSITARIMAS TARP VARTOTOJO IR „CombiBreed“

 

„CombiBreed“ svetainę sudaro įvairūs „CombiBreed“ tvarkomi tinklalapiai.

„CombiBreed“ svetainė jums siūlo, atsižvelgiant į jūsų sutikimą, nekeisti joje esančių sąlygų ir pranešimų. Jei naudojatės „CombiBreed“ svetaine, jūs sutinkate su visomis tokiomis sąlygomis, nuostatomis ir pranešimais.

 

ŠIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAS

„CombiBreed“ pasilieka teisę keisti „CombiBreed“ interneto svetainės paslaugų teikimo sąlygas, nuostatas ir pranešimus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, mokesčius, susijusius su „CombiBreed“ svetainės naudojimu.

NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINES

„CombiBreed“ svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines (,,Susietas svetaines''). Susietų svetainių nekontroliuoja „CombiBreed“ bei neatsako už bet kurios susietos svetainės turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią susietoje svetainėje esančią nuorodą ar bet kokius susietos svetainės pakeitimus ar atnaujinimus. „CombiBreed“ neatsako už transliavimą internetu ar bet kokią kitą perdavimo formą, gautą iš bet kurios susietos svetainės. „CombiBreed“ teikia šias nuorodas jums tik kaip patogumą, ir bet kokių nuorodų įtraukimas nereiškia, kad „CombiBreed“ patvirtins svetainę ar bet kokią asociaciją su jos operatoriais.

JOKIO NETEISĖTO AR DRAUDŽIAMO NAUDOJIMO

Kaip sąlygą, kad naudojatės „CombiBreed“ svetainę, jūs garantuojate „CombiBreed“, kad nenaudosite „CombiBreed“ tinklalapio jokiems tikslams, kurie yra neteisėti arba draudžiami šiomis sąlygomis, nuostatomis ir pranešimais. Jūs negalite naudoti „CombiBreed“ interneto svetainės jokiu būdu, kuris galėtų sugadinti, išjungti, perkrauti ar pakenkti „CombiBreed“ svetainei ar trukdyti bet kokioms kitoms „CombiBreed“ svetainės naudojimo galimybėms. Jūs negalite gauti ar bandyti gauti jokios medžiagos ar informacijos jokiomis priemonėmis, kurios nebuvo tyčia prieinamos ar numatytos „CombiBreed“ interneto svetainėse.

RYŠIŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMAS

„CombiBreed“ svetainėje gali būti skelbimų paslaugos, pokalbių zonos, naujienų grupės, forumai, bendruomenės, asmeniniai tinklalapiai, kalendoriai ir (arba) kitos žinučių ar komunikacijos priemonės, skirtos bendrauti su plačiąja visuomene ar su grupe ( bendrai ,,Ryšių tarnybos''), jūs sutinkate naudoti ryšių paslaugas tik norėdami išsiųsti, siųsti ir gauti žinutes ir medžiagą, tinkamą ir susijusią su konkrečia ,,Ryšių tarnyba''. Kaip pavyzdį, o ne kaip apribojimą, Jūs sutinkate, kad naudodamiesi ryšių paslauga, Jūs niekada:

 • Nešmeišite, nepiktnaudžiausite, nepriekabiausite, negrasinsite ar kitaip nepažeisite įstatymų numatytas kitų teises (tokias kaip privatumo ir viešumo teisės).
 • Neskelbsite nekelsite, neplatinsite netinkamos, šmeižiančios, pažeidžiančios, nepadorios, ar neteisėtos temos, vardo, medžiagos ar informacijos.
 • Nekelsite failų, kuriuose yra programinės įrangos ar kitos medžiagos, saugomos intelektinės nuosavybės įstatymų (arba viešumo privatumo teisių), išskyrus atvejus, kai Jūs turite nuosavybės teises į jas arba kontroliuojate jas ar esate gavę visus būtinus sutikimus.
 • Nekelsite failų, kuriuose yra virusų, sugadintų failų ar kitos panašios programinės įrangos ar programų, kurios gali pakenkti kito kompiuterio veikimui.
 • Nereklamuosite ir nesiūlysite parduoti ar pirkti prekių ar paslaugų verslo tikslu, nebent ,,Ryšių tarnyba'' leidžia tokius pranešimus.
 • Neatliksite ir neperduosite apklausų, konkursų, piramidžių schemų ar grandininių raidžių.
 • Neatsisiųsite jokio ryšių paslaugos vartotojo paskelbto failo, kurį jūs žinote ar pagrįstai turėtumėte žinoti, kad tokiu būdu teisėtai platinti negalima.
 • Nefalsifikuosite ir neištrinsite jokių autorių priskyrimų, teisinių ar kitų tinkamų pranešimų ar nuosavybės pažymėjimų ar programinės įrangos ar kitos medžiagos, esančios įkeltoje byloje, kilmės ar šaltinio etikečių.
 • Neapribosite ir netrukdysite kitiems vartotojams naudotis ir mėgautis ,,Ryšių tarnybos'' paslaugomis.
 • Nepažeisite jokio elgesio kodekso ar kitų gairių, kurios gali būti taikomos bet kuriai ,,Ryšių tarnybai''.
 • Negausite pelno ir kitaip nekaupsite informacijos apie kitus, įskaitant el. pašto adresus, be jų sutikimo.
 • Nepažeisite jokių galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų.

„CombiBreed“ neprivalo stebėti ryšių paslaugų. Tačiau „CombiBreed“ pasilieka teisę peržiūrėti ,,Ryšių tarnyboje'' paskelbtą medžiagą ir pašalinti medžiagą savo nuožiūra. „CombiBreed“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be jokios priežasties nutraukti jūsų prieigą prie visų ,,Ryšio tarnybų''.

„CombiBreed“ pasilieka teisę bet kuriuo metu atskleisti bet kokią informaciją, kuri yra būtina, norint patenkinti galiojančius įstatymus, teisės aktus, teisinius procesus ar vyriausybės prašymus, arba redaguoti, atsisakyti skelbti ar pašalinti visą ar dalį „CombiBreed“ informacijos ar medžiagos savo nuožiūra.

Visada būkite atsargūs teikdami bet kokią asmeninę informaciją apie save ar savo vaikus bet kurioje ,,Ryšių tarnyboje''. „CombiBreed“ nekontroliuoja ir nepatvirtina turinio, pranešimų ar informacijos, esančios bet kurioje ,,Ryšių tarnyboje'', todėl „CombiBreed“ atsisako jokios atsakomybės už ,,Ryšių tarnybos'' paslaugas ir bet kokius veiksmus, susijusius su Jūsų dalyvavimu bet kurioje ,,Ryšių tarnyboje''. Vadovai ir šeimininkai nėra įgalioti „CombiBreed“ atstovai. Jų nuomonė nebūtinai atspindi „CombiBreed“ nuomonę.

Į Ryšių tarnybą įkeltai medžiagai gali būti taikomi paskelbimo naudojimo, dauginimo ir (arba) platinimo apribojimai. Jei atsisiunčiate medžiagą, esate atsakingas už tokių apribojimų laikymąsi.

MEDŽIAGOS, PATEIKIAMOS „CombiBreed“ ARBA PATEIKTOS BET KURIOSE „CombiBreed“ INTERNETO SVETAINĖSE

„CombiBreed“ nepretenduoja į nuosavybės, kurią jūs pateikiate „CombiBreed“ (įskaitant atsiliepimus ir pasiūlymus), teises arba įkeltas, įvestas arba priimtas bet kurios „CombiBreed“ svetainės paslaugas (kartu „Pristatymai“). Tačiau, siųsdami, įkeldami, įvesdami, pateikdami ar pateikdami savo pateikimą, jūs suteikiate „CombiBreed“, jos dukterinėms įmonėms ir reikalingiems sublicencijų turėtojams leidimą naudoti jūsų pateiktus duomenis, susijusius su jų interneto verslu, įskaitant, neapribotas teises: kopijuoti, platinti, perduoti, viešai rodyti, vykdyti, tiražuoti, redaguoti, versti ir formatuoti jūsų pateiktą informaciją; ir paskelbti savo vardą kartu su jūsų sutikimu.

Už jūsų pateikto dokumento naudojimą, kaip numatyta čia, nebus mokama jokia kompensacija. „CombiBreed“ neprivalo skelbti ar naudoti jokių jūsų pateiktų dokumentų, todėl bet kuriuo metu „CombiBreed“ savo nuožiūra gali pašalinti bet kurį pateikimą.

Siųsdami, įkeldami, įvesdami, pateikdami ar pateikdami savo sutikimą Jūs garantuojate ir patvirtinate, kad Jums priklauso ar kitaip kontroliuojate visas teises į Jūsų pateiktą medžiagą, kaip aprašyta šiame skyriuje, įskaitant, neapribotas teises, reikalingas Jums siųsti, įkelti, įvesti ar pateikti dokumentus.

ATSAKOMYBĖS PANEIGIMAS

INFORMACIJA, PROGRAMINĖ ĮRANGA, GAMINIAI IR PASLAUGOS, ĮSKAIČIUOTOS ARBA UŽTIKRINAMOS per „CombiBreed“ internetinę svetainę, GALI TURĖTI NETIKSLUMŲ AR TIPOGRAFINIŲ KLAIDŲ. PAKEITIMAI PERIODIŠKAI PRIDEDAMI PRIE ČIA PATEIKTOS INFORMACIJOS. „COMBIBREED“ IR (ARBA) JO TIEKĖJAI GALI BET KADA PATOBULINTI IR (ARBA) PAKEISTI „COMBIBREED“ INTERNETINĘ SVETAINĘ. PATARIMAIS, GAUTAIS ,,CombiBreed’’ INTERNETO SVETAINĖJE, NETURĖTŲ BŪTI REMIAMASI PRIIMANT ASMENINIUS, MEDICININIUS, TEISINIUS AR FINANSINIUS SPRENDIMUS, TODĖL TURĖTUMĖTE PASIKONSULTUOTI SU ATITINKAMU SPECIALISTU, KAD GAUTUMĖTE KONKREČIŲ PATARIMŲ, PRITAIKYTŲ JŪSŲ SITUACIJAI.

„CombiBreed“ IR (ARBA) JO TIEKĖJAI JOKIAIS TIKSLAIS NEATSTOVAUJA INFORMACIJOS APIE PROGRAMINĖS ĮRANGOS TINKAMUMĄ, PATIKIMUMĄ, PRIEINAMUMĄ, SAVALAIKIŠKUMĄ IR TIKSLUMĄ, GAMINIUS, PASLAUGAS IR SUSIJUSIĄ GRAFIKĄ, ESANČIĄ KOMBINUOTO TEKSTO SVETAINĖJE. KIEK ĮMANOMA LEIDŽIA ĮSTATYMAI, VISA INFORMACIJA, PROGRAMINĖ ĮRANGA, PRODUKTAI, PASLAUGOS IR SUSIJUSI GRAFIKA PATEIKIAMA BE JOKIŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ. „CombiBreed“ IR (ARBA) JO TIEKĖJAI ATSISAKO BET KOKIŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ, SUSIJUSIŲ SU ŠIA INFORMACIJA, PROGRAMINE ĮRANGA, GAMINIAIS, PASLAUGOMIS IR SUSIJUSIA GRAFIKA, ĮSKAITANT VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS AR PARDAVIMO SĄLYGAS, TINKAMUMĄ KONKREČIAM TIKSLUI, PAVADINIMĄ IR NEPAŽEIDIMUS.

KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, JOKIU BŪDU „CombiBreed“ IR (ARBA) JO TIEKĖJAI NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ, ATSITIKTINĘ, YPATINGĄ, IŠVESTINĘ ŽALĄ AR BET KOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL NAUDOJIMO PRARADIMO, DUOMENIS AR PELNĄ, ATSIRANDANTĮ DĖL ,,CombiBreed'' INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMO AR VYKDYMO, AR DĖL BET KOKIO RYŠIO SU JA SUJUNGTA INTERNETO SVETAINE AR SUSIJUSIOMIS PASLAUGOMIS, VĖLAVIMU AR NESUGEBĖJIMU NAUDOTIS, PASLAUGŲ TEIKIMU AR NETEIKIMU AR BET KOKIA INFORMACIJA, PROGRAMINE ĮRANGA, GAMINIAIS, PASLAUGOMIS IR SUSIJUSIA GRAFIKA, GAUTĄ PER ,,CombiBreed' TINKLALAPĮ ARBA KITAIP ATSIRANDANČIĄ DĖL ,,CombiBreed'' SVETAINĖS NAUDOJIMO, REMIANTIS SUTARTIMI, DELIKTU, APLAIDUMU, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KITAIP, NET JEI TIEKĖJAMS BUVO PRANEŠTA APIE ŽALOS ATLYGINIMO GALIMYBĘ. KADANGI KAI KURIOSE VALSTIJOSE / JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA ATMESTI AR APRIBOTI ATSAKOMYBĖS UŽ PADARYTĄ AR ATSITIKTINĘ ŽALĄ, PIRMIAU NURODYTAS APRIBOJIMAS GALI BŪTI JUMS NETAIKOMAS. JEI ESATE NEPATENKINTI KOKIA NORS ,,CombiBreed’’ SVETAINĖS DALIMI AR BET KURIA IŠ ŠIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ, JŪSŲ VIENINTELĖ IŠIMTINĖ PRIEMONĖ YRA NUTRAUKTI ,,CombiBreed’’ SVETAINĖS NAUDOJIMĄSI.

PASLAUGŲ KONTAKTAS: info@40fingers.net

NUTRAUKIMO / PRIEIGOS APRIBOJIMAS

„CombiBreed“ pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo nutraukti jūsų prieigą prie „CombiBreed“ interneto svetainės ir susijusių paslaugų ar bet kurių jų dalių. BENDRA. Šią sutartį, kiek leidžia įstatymai, reglamentuoja Vašingtono valstijos, JAV įstatymai, todėl jūs sutinkate, kad San Mateo apygardos (Kalifornija, JAV) teismai turėtų išimtinę jurisdikciją ir vietą visuose ginčuose, kylančiuose iš ar kylančių naudotis „CombiBreed“ svetaine. „CombiBreed“ tinklalapio naudojimas yra neleistinas bet kurioje jurisdikcijoje, kuriai netaikomos visos šių sąlygų nuostatos, be apribojimų įtraukiant ir šią pastraipą. Jūs sutinkate, kad dėl šios sutarties ar naudojant „CombiBreed“ svetainę tarp jūsų ir „CombiBreed“ nėra jokių bendrų įmonių, partnerystės, užimtumo ar atstovavimo santykių. „CombiBreed“ šios sutarties vykdymas priklauso nuo galiojančių įstatymų ir teisinio proceso, ir niekas šiame susitarime nenukrypsta nuo „CombiBreed“ teisės vykdyti vyriausybės, teismo ir teisėsaugos reikalavimus ar reikalavimus, susijusius su jūsų naudojimu „CombiBreed“ tinklalapyje ar pateikta informacija. Jei kuri nors šios sutarties dalis bus nustatyta negaliojančia arba nevykdoma pagal taikomus įstatymus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, aukščiau nurodytus garantijos atsisakymus ir atsakomybės apribojimus, laikoma, kad negaliojančią ar neįgyvendinamą nuostatą pakeis galiojanti, vykdoma nuostata, kuri labiausiai atitinka pradinės nuostatos tikslą, o likusi susitarimo dalis galios toliau. Jei čia nenurodyta kitaip, ši sutartis yra visas vartotojo ir „CombiBreed“ susitarimas dėl „CombiBreed“ tinklalapio ir pakeičia visus ankstesnius ar šiuolaikinius pranešimus ir pasiūlymus, tiek elektroninius, tiek žodžiu, tiek raštu, tarp vartotojo ir „CombiBreed“. Atspausdinta šios sutarties versija ir bet kokia elektronine forma pateiktas pranešimas yra priimtini teismo ar administracinėse bylose, pagrįstose ar susijusiomis su šia sutartimi tokiu pat mastu ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti verslo dokumentai ir įrašai, kurie iš pradžių buvo sukurti ir saugomi atspausdinta forma. Norima, kad ši sutartis ir visi susiję dokumentai būtų parengti anglų kalba.

AUTORIŲ TEISĖS IR PREKIŲ ŽENKLAI:

Visas „CombiBreed“ svetainės turinys yra: 2018,, CombiBreed'' ir (arba) jos tiekėjų nuosavybė. Visos teisės saugomos.

PREKĖS

Čia paminėtų tikrųjų įmonių ir gaminių pavadinimai gali būti jų savininkų prekių ženklai.

Čia pavaizduotos pavyzdinės įmonės, organizacijos, produktai, žmonės ir įvykiai yra išgalvoti. Jokia asociacija su tikra kompanija, organizacija, produktu, žmogumi ar įvykiu neturėtų būti išreikšta.

Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos čia, yra saugomos.

PRANEŠIMAI APIE AUTORIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMUS IR PATEIKIMO TVARKA

Pagal Jungtinių Valstijų kodekso 17 antraštinės dalies 512 (c) (2), pranešimai apie įtariamus autorių teisių pažeidimus pagal Jungtinių Valstijų autorių teisių įstatymus turėtų būti siunčiami paslaugų teikėjo paskirtam atstovui. VISI TYRIMAI, NESUSIJĘ SU ŠIA PROCEDŪRA, NEGAUS ATSAKYMO. Žr. Pranešimą ir pretenzijų dėl autorių teisių pažeidimo pateikimo tvarką.